Executive Committee

Secretary
MR. SATHYAN .K.V
Treasurer
ER.P.K. SADANANDAN
Vice President
K K Sajeev Kumar
Vice President
ER. P.V.NANDAKUMAR
Joint Secretary
K K Asokan
Executive Committe Members
P V Shaji
MR. VENUGOPALAN .M.R
MR.JAYAPRAKASH VETTIYATTIL
DR. PRATHAPAN K.R.